Help YOUR #1 Pagan community grow.

Import Contacts
Sorry you finished your invitation limit.
Cicely waddell
on February 13, 2020 4 views
OUR CDs ARE AVAILABLE: http://laboratoriumpiesni.pl/en/music/
NASZE P?YTY S? DOST?PNE NA: http://laboratoriumpiesni.pl/muzyka/
Bia?oruska pie?? "Sztoj pa moru" (oryg. ??? ? ?? ???? - Tam na morzu) w aran?acji Laboratorium Pie?ni, za?piewana i nagrana w ?wi?tyni D?wi?ku - Sound Temple w Borsku na Kaszubach.
Belarusian traditional song 'Shtoy pa moru' ('Out there on the sea') - arranged by Laboratorium Pie?ni / Song Laboratory, recorded in ?wi?tynia D?wi?ku - Sound Temple in Borsk in Kashubian region (Poland).
video: Marta Obiegla (https://500px.com/martaobiegla), Dariusz Dawidowski
?piew/Vocal: Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus, Lila Schally-Kacprzak, Iwona Majszyk, Klaudia Lewandowska, Magda Jurczyszyn, Karolina Stawiszy?ska, Alina Klebba.
B?bny szama?skie z Metaphoric Tools/Shamanic drums from Metaphoric Tools: http://metaphorictools.co.uk/
T?umaczenie tekstu:
Na morzu, na b??kitnym morzu
Tam p?ywa?y stada bia?ych ?ab?dzi
Z ma?ymi ?ab?dkami
A sk?d si? wzi?? szaro-bia?y orze?
Rozgoni? stado po ca?ym b??kitnym morzu
Bia?y puszek uniós? si? do nieba
Szare pierze opad?o na zielonej ??ce
A kto zbierze to pierze?
Zbierze je pi?kna dziewczyna
Translation:
At the sea, blue sea
There was a floating flock of white swans
And where did the gray-white eagle come from?
It dispersed the flock around the blue sea
White down rose to heaven,
Gray feathers fell on a green meadow
And who will collect these feathers?
- A beautiful girl
Wielkie podzi?kowania dla Asi i Huzego za go?cin? i wspólne b?bnienie! / Many thanks to Asia and Huzy for hospitality and drumming!
Dzi?kujemy Ramanowi za podzielenie si? pie?ni?, tekst i t?umaczenie! / Thanks to Raman for sharing this song with us, lyric and translation!
http://laboratoriumpiesni.pl/
https://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/laboratoriumpiesni
Laboratorium Pie?ni ?piewa tradycyjnie, w wielog?osie pie?ni: ukrai?skie, ba?ka?skie, polskie, bia?oruskie, a tak?e gruzi?skie, skandynawskie i wiele innych. Pie?ni ?wiata wykonuj? zarówno a capella, jak i przy akompaniamencie b?bnów szama?skich i innych etnicznych instrumentów (m.in. shruti box, dzwonków, przeszkadzajek, fletu, kalimby, mis, gongu), wnosz?c w pie?ni tradycyjne now? przestrze? improwizacji g?osowych, inspirowanych d?wi?kami natury, cz?sto intuicyjnych, dzikich, kobiecych.
-----
Laboratorium Pie?ni (meaning: Song Laboratory) is the group of female songsters from Tri-City (Poland), which was created in 2013. Using traditional, polyphonic singing they perform songs from all over the world, mainly: Ukraine, Balkans, Poland, Belarus, Georgia, Scandinavia and many other places. They sing a capella as well as with shaman drums and other ethnic instruments (shruti box, kalimba, flute, gong, zaphir and koshi chimes, singing bowls, rattles etc.), creating a new space in a traditional song, adding voice improvisations, inspired by sounds of nature, often intuitive, wild and feminine.
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5